vendredi 1 octobre 2010

الـساعاده...؟

الـسعاده.. هيا تخمام فل فلسافه، على الـحال الـمتلاني لي يـرجاه الـبنادم ف عيشتهُ، يـجمع بين حساس تع هنا و مسرّه متواصله
واش هوا الـهنا؟
الـهنا هوا حساس تع لامان فل مستقبل، يخفـّف الـبال منل الـتهمام
واش هيا الـمسرّه؟
هيا حساس تع لدّه فل بال، يتحقّق كي يكون الـبنادم واصل لحاجه كان راجيها، و يدوم مدّه قصيره فل واقع...
واش معنتها مسرّه متواصله؟ بحيت الـمسرّه ف أساسها ما تدومش ...؟
صح الـمسرّه هيا حساس ماشي مداوم، هاد الـشي يتّجبر فل واقع تع الـعيشه، نشوفو بلي الـبنادم يرجع دايمن ل حال كلي متواسط ولا حتا شي خطرات معاكس، بصّح فل تعراف تع الـمسرّه هاد الـمفهوم تع الـلادوامه يكون خرجاني معنتها هيا عوامل ف بال الـبنادم يردّوه يـخرج منها.
واش هيا هاد الـعوامل لي تدير الـبنادم يـخرج منل مسرّه؟
الـمسرّه لل بنادم هيا جهل كامل لل حالات تع الـمحنه، كي يكون فيه يوليّ ناسي صعوباتهُ الـفايته و الـماجيه؛ ننجمو تانيك نخمّو بلي كاين رهبه بسوكولوجيّه لل حالات تع الـجهل ف دماغ الـبنادم، تتركّب معا الـدوام تع هادي باش تعاود تردّهُ لل حال الـمتواسط لي كنّا هدرنا عليه...
بالاك تاني الـدماغ تع الـبنادم في تخدامهُ ماشي قادر باش يدوّم هاد الـحال تع الـمسرّه، حب يـقول كاين جهد يـديرهُ الـدماغ باش يـوصل ل هاد الـحال و كي تكمل لهُ الـقدره عليه، يتلزّم الـبنادم باش يرجع ل حالهُ الـوسطاني
كيفاش ننجمو نساوو هاد الـلزامه تع الـجهد معا مفهوم الـسعدانيّه لي كلي يـنفر كل حاجه تلزّم الـوجاده تع جهد...؟
هنا نلحقو فارقه بين زوج مفاهم ممكنين لل سعدانيّه، بل مجهود ولا بلا بيه. ولا بالاك نـلحقو ل كاش حل يـكون وسطاني.